כונס נכסים kones.co.il
!!! פרסומת: "חובות" - המדריך השלם להתמודדות עם חובות כספיים, משבר עסקי, פשיטת רגל, פרוק חברה. להזמנת הספר הקישו כאן
הצטרפו לתפוצה פרסום באתר הוסיפו למועדפים פורום שלחו מייל מן העיתונות מי אנחנו ראשי
הליך פשיטת רגל
מבוא להוצאה לפועל
מדריך לחייב בהוצאה לפועל
מדריך לזוכה בהוצאה לפועל
מסלול של חברה בפרוק
פורטל המשפט הישראלי
הכנת תוכנית עסקית
זכויות עובדים בעסק שפשט רגל
פורום - שאלות ותשובות
(סכומים פטורים מעיקול (הגנת השכר
הכל על חתימת ערבות
שכר כונסים ומפרקים
קישורים לאתרים מומלצים
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ
חידוש רשיונות נהיגה לפושטי רגל
התמודדות עם חוב משכנתא
דיבידנד במליוני שקלים ממתין לנושים
הליך פשיטת רגל


הליך פשיטת רגל

ציר הזמן של הליך פשיטת רגל
הפטר/
הפטר מותנה /
הסדר נושים
לאחר הכרזת פשיטת רגל /
ביטול הליכים /
צו פשיטת רגל הסדר נושים
לפני הכרזת
פשיטת רגל /
ביטול הליכים
אסיפות נושים
ראשונה ושניה
צו כינוס נכסים הגשת הבקשה
   ברקע: חקירות אינטנסיביות ע"י צוות חוקרים מיומן של מחלקת
החקירות באגף כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים
  

מבוא

הליך פשיטת הרגל מתנהל במשרדי כונס הנכסים הרשמי. האפוטרופוס הכללי
מכהן ככונס רשמי, כמפרק זמני של חברות בפירוק וכנאמן של פושטי רגל עד מינוי
,מפרק או נאמן קבועים ע"י בית-המשפט. במידה ולא ימונה מפרק או נאמן חיצוני
.ישמש הכונס הרשמי עצמו כמפרק או כנאמן קבוע
כשמתמנה מפרק לחברה או נאמן לפושט רגל, הכונס הרשמי אמור לפקח על
.פעולתם ובמידת הצורך מדווח לבית-המשפט או פונה אליו לקבלת הוראות
הכונס הרשמי ונציגיו מוזמנים להופיע בהליכי פירוק חברות ופשיטת רגל
המתקיימים בבתי-המשפט המחוזיים, או שהוא מתבקש להגיב על בקשות
בהליכים אלה המוגשות לבית-המשפט. בית-המשפט בדרך כלל נוקט בעמדה
.הזהה לזו של הכונס הרשמי, אך לא בהכרח
מכוח תיקון לפקודת פשיטת הרגל משנת 1996, הוקמה בכונס הרשמי יחידת
חקירות המורכבת מאנשי מקצוע פיננסיים, אשר תפקידה לחקור את מגישי
.הבקשות לפשיטת רגל ולהגיש על כך תסקיר לבית-המשפט
פעולות הכונס הרשמי מבוצעות על ידי פרקליטים חוקרים ומפקחים במחוזות
.האגף בת"א, ירושלים, חיפה ובאר-שבע

מהי פשיטת רגל

,פשיטת רגל היא מצב בו אדם נפרד מנכסיו ומפסיק להיות הבעלים של נכסיו
כאשר המטרה היא לטפל בנכסי החייב וכך לשלם את חובותיו. בדרך כלל למי
שמגיע לפשיטת רגל אין נכסים ולכן אין לו ממה להיפרד, והוא עושה זאת על מנת
.לקבל הגנה של עיכוב הליכים משפטיים המתנהלים נגדו ופתיחת דף חדש בעתיד

מי יכול להיות פושט רגל

בניגוד לדעות הרווחות בציבור בנוגע לפשיטת רגל ,המציאות קצת שונה. אחת
הטעויות הנפוצות היא שחברה פושטת רגל, כשלמעשה חברה אינה פושטת רגל
.אלא נכנסת לפירוק. מיתוס נוסף הוא כי רק עסק יכול לפשוט רגל ואין כך הדבר
כל אדם החייב כסף, גם אם החוב נובע מערבויות וכד', יכול ליהנות מסעד של
פשיטת רגל. התנאי הבסיסי הוא: תושב ישראל מעל גיל 18 החייב מעל 16,490
.(ש"ח (סכום נכון לינואר 2011 ומשתנה מעת לעת

איך להגיש בקשה לפשיטת רגל

חייב שהחליט כי הפיתרון המתאים ביותר בשבילו לצורך סילוק החובות הוא מסלול
של פשיטת רגל, אמור להגיש בקשה לפשיטת רגל. צעד זה ניתן לבצע לבד או
,בליווי מקצועי צמוד. רצוי לא להגיש את הבקשה לבד אלא להיעזר בייעוץ מקצועי
שהרי סוס יכול להביא אותך לשדה הקרב, אך לא להילחם במקומך. יש לזכור גם
כי קבלת ייעוץ אינה דבר פשוט. רבים מעורכי הדין מתמחים בהוצאה לפועל ואינם
מכירים לעומק את הליך פשיטת הרגל, כנ"ל לגבי רואי-חשבון וכלכלנים שמתמחים
.בניהול עסקי שוטף כשהעסק פעיל ומשגשג ולא כשהוא על סף הפסקת פעילות
לא פעם נתקלנו במקרה בו חייב טופל ע"י גורם לא מקצועי, ועקב כך לא קיבל
הגנה נאותה ואף נפגע בלי לדעת זאת
יש לפעול בדרך הבאה: על החייב למלא טופס בקשת חייב למתן צו כינוס והכרזתו
כפושט רגל, למלא חוברת קטנה המוגדרת כדין וחשבון על חובות ונכסים, וכן
לצרף כתב ויתור על סודיות. טפסים אלו יש למלא בארבעה עותקים ולהחתים
עליהם עורך-דין. בנוסף לסט זה של טפסים, על החייב להכין תצהיר על
הסתבכותו הכלכלית וצילום תעודת זהות (ארבעה עותקים), ויתכן שיצטרך
.להשלים מסמכים נוספים בהתאם למצבו הכלכלי הספציפי
חשוב מאוד להקפיד למלא פרטים מדויקים בטפסים אלו, לא להעלים מידע ולא
לעגל פינות. המידע שנמסר נבדק בקפידה ע"י נציגי הכונס הרשמי ובמידה ונמסר
,מידע שקרי, החייב חשוף לתביעה פלילית מצד כונס הנכסים ולביטול צו הכינוס
.אם ניתן לו

פתיחת התיק וקביעת תשלום חודשי

לאחר שבידך סטים מוכנים של הטפסים, עליך לגשת למשרדי הכונס הרשמי
,באיזור מגוריך או באיזור בו ניהלת את עסקיך, לפנות למזכירות, לפתוח תיק
לקבל שובר תשלום לפתיחת תיק שעומד היום על כ- 2,530 ש"ח במזומן ומשתנה
בערך מדי חצי שנה. ניתן לשלם במשרדי הכונס הרשמי באמצעות צ'ק של עורך
.דין
לאחר ששילמת את האגרה, ייקבע לך תשלום חודשי קבוע. בשלב הזה נציג
הכונס הרשמי יקבע על סמך הנתונים שבידיו ובהתחשב בחוק הגנת השכר
תשלום חודשי, שיוטל עליך כתנאי לקבלת עיכוב הליכים. במעמד זה אתה החייב
.מוכרח להופיע פיזית גם אם אתה מיוצג ע"י עורך דין
אציין כי להבדיל מההוצאה לפועל, בסמכות הכונס הרשמי לחרוג מהסכומים
המצוינים בחוק הגנת השכר אם הוא רואה זאת לנכון, למרות שבפועל משתדלים
לא לעשות זאת. לכן, העובדה שהכנסתכם נמוכה אינה מחייבת את הכונס הרשמי
.להחיל עליכם תשלום חודשי נמוך
קביעת התשלום החודשי היא מעין חקירת יכולת כמו בהוצאה לפועל, אלא שכאן
אתה נמצא אחד על אחד ויכול להציג בצורה יותר סבלנית את הטיעונים שלך לגבי
יכולת התשלום שלך. עם זאת, נציגי הכונס הרשמי מאוד נוקשים ומטרתם למצות
את גבול יכולתו של החייב לתשלום חודשי, על מנת שיבין כי מטרת הליך פשיטת
הרגל היא לאפשר לחייב לפרוע את כל חובותיו תחת קורת גג אחת במסגרת גבול
.היכולת שלו, ולא להשתמש בהליך זה כדי להתחמק מהחובות
בשלב זה תידרש ע"י נציג הכונס הרשמי להשלים מסמכים שהוא חושב כי הם
רלוונטיים להמשך הליך פשיטת הרגל, ורק לאחר שתשלים אותם יינתן לך אישור
.לגשת לבית-המשפט ולפתוח תיק פשיטת רגל

הקפאת הליכים

לאחר שקיבלת את האישור לפתוח תיק בבית-המשפט, אתה ניגש למזכירות
ביהמ"ש המחוזי, מוסר את ההעתקים שבידך ומשלם אגרת פתיחת תיק שעומדת
היום על 121 ש"ח (משתנה מפעם לפעם). אתה חוזר לכונס הרשמי ובנקודה זו
:ישנן שתי אפשרויות
א - אתה מקבל מועד לדיון בצו הכינוס, מגיש את הבקשה לעיכוב הליכים שהכונס
הרשמי אמור להגיב עליה, וחוזר למשרדי הכונס הרשמי יחד עם מועד הדיון
ובקשתך לעיכוב הליכים, ישירות אל מזכירת הפרקליט המטפל בתיק שלך לצורך
קבלת תגובה על הבקשה לעיכוב. בדרך כלל לא אמורה להיות בעיה והפרקליט
מאשר את בקשתך לעיכוב הליכים, בכפוף לתשלום החודשי שנקבע לך קודם לכן
.ע"י נציג הכונס הרשמי. כעת כל שנותר לך הוא להמתין למועד הדיון בבקשתך
ב - לאחר פתיחת התיק אתה חוזר עם אישור פתיחת התיק בכונס הרשמי, נציג
הכונס מעביר תגובה לבית-המשפט בה הוא מסכים למתן צו הכינוס, והשופט
מחליט האם לתת במעמד זה צו כינוס או בכל זאת לקבוע מועד לדיון בצו . לרוב
.ניתן במעמד זה צו כינוס
בנקודה זו אציין כי בניגוד לתפיסה הרווחת כי עדיף להיות מובטל בפשיטת רגל
כדי שלא יקבעו תשלום חודשי גבוה ויתנו את רוב הכסף לנושים, חייבים מובטלים
.עלולים להיתקל בהתנגדות מצד הכונס הרשמי ו/או ביהמ"ש לבקשת החייב
הסיבה לכך נעוצה בתפיסה כי החייב אמור להיכנס להליך זה על מנת לפרוע את
.חובותיו בהתאם ליכולתו, ולכן במסגרת הליך זה צריך לממש את כל יכולתו
מבחינת התפיסה של המערכת, גם אם היית מנכ"ל חברה ציבורית ונקלעת
לחובות, אז היום עליך להבין שאתה בפשיטת רגל, לשים את הכבוד בצד ובמקום
,לשבת בבית לצאת ולחפש עבודה אפילו אם היא נחשבת לפחות יוקרתית
.במטרה לייצר הכנסה ולהחזיר כמה שיותר לנושים
נכונה העובדה שבתקופה זו קיימת בעיה קשה במשק בכל הענפים, וגם בעבודות
פשוטות יחסית קשה למצוא עבודה, אבל תצטרך להוכיח שבאמת עשית מאמצים
.למצוא עבודה ואינך עובד מחוסר ברירה. המערכת מאוד נוקשה בעניין זה

נקודה למחשבה

,הנקודה בה החייב מקבל את צו עיכוב ההליכים היא מעין נשימת רווחה בשבילו
אולם אליה וקוץ בה. הבעיה. עיכוב ההליכים יכול להיות אשליה אופטית אם החומר
לא הוכן כראוי ואם בנקודה זו קורה לחייב מה שקורה לרוב החייבים - עורך הדין
שמנהל לו את תיק פשיטת הרגל מפסיק לענות לו לטלפונים, או מחזיר לו תשובות
.מתחמקות כמו יש זמן, צריך לחכות וכד'. התנהגות זו נובעת מחוסר מקצועיות
.בתיק פשיטת רגל כמעט תמיד יש מה לעשות על מנת לקדם אותו
חייבים רבים בוחרים עורך דין שינהל להם את תיק פשיטת הרגל עפ"י שכר
.הטרחה הנמוך שהוצע להם, אולם הם לא לוקחים בחשבון את הרמה המקצועית
אם הם עשו בחירה נכונה, הדבר יכול לחסוך לפחות שנתיים מההליך וחיסכון עצום
בשכר הטרחה. לדוגמה, בתיק סטנדרטי, אם לוקחים בחשבון תשלום חודשי קבוע
של 500 ש"ח במשך שלוש שנים שנמרחו, מגולם בזה תשלום עקיף לשכר טרחה
.בגובה 18,000 ₪. נקודה למחשבה

מי מהנושים יכול להגיש בקשה

לידיעת הנושים, נגד אדם החייב לכם מעל 82,441 ש"ח (סכום נכון לינואר 2011
ומשתנה מעת לעת) באמצעות פסק דין חלוט או תיק הוצאה לפועל, המסרב לשלם
לכם את החוב, אתם יכולים להשתמש בהליך פשיטת הרגל כאמצעי לחץ
ולהגיש בקשה להוציא נגדו צו כינוס ולהכריז עליו כפושט רגל
שימוש בבקשת נושה לפשיטת רגל נגד החייב נעשה בדרך כלל על מנת לבטל
,אוטומטית הענקות או העברות שביצע החייב שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה
או שנתיים לפני הגשת הבקשה. כשישנו חשש ממשי כי נכס הועבר ללא תמורה
על מנת להבריחו מנושים, ייתכן מצב בו יבטלו את ההעברה ללא תמורה גם אם
.זה נעשה ב- 10 השנים האחרונות
שיקול נוסף הוא הגדרת פעולות החייב כעבירת פשיטת רגל ונקיטת הליכים
פליליים נגדו.
יש לשקול היטב אם להגיש בקשת נושה, אחרת ישלם הנושה את האגרות ולא
יפיק מההליך תועלת כיוון שהחייב לא ביצע איזושהי עבירת פשיטת רגל, ואין לחייב
.נכסים ולא היו לו גם בעבר

כיצד נושה מגיש בקשה

על מנת להגיש בקשת נושה, יש להגיש לביהמ"ש בקשה להמצאה של התראת
פשיטת רגל בצירוף תצהיר. על ביהמ"ש לאשר או לדחות את הבקשה. במידה
והבקשה אושרה, על הנושה להמציאה לחייב ואם תוך 7 ימים לא פרע החייב את
.חובו, יכול הנושה להגיש בקשה לפשיטת רגל כנגד החייב
,כמובן שעל הנושה לגשת למשרדי הכונס הרשמי, לפתוח תיק, לשלם את האגרה
לקבל אישור לגשת לביהמ"ש לפתוח תיק נגד החייב, לקבל מועד לדיון וליידע את
החייב. במצב זה יספוג הנושה את האגרות. ואם אין לחייב נכסים ועוד חובות
רבים, עשה לו הנושה טובה בכך שחסך לו אגרה ובכך שלא יצטרך לשלם תשלום
.חודשי קבוע עד למועד הדיון בבקשת הנושה

ניצול בקשת נושה ע"י חייב

,חייבים מסוימים משתמשים בנושה פיקטיבי שיגיש נגדם בקשה לפשיטת רגל
במטרה ליהנות מההקלות שהוזכרו קודם. בדרך כלל עם קבלת מועד הדיון הם
יגישו בדלת האחורית בקשה לעיכוב הליכים, ולא ימסרו כתב ויתור סודיות ועוד
.מסמכים שיקשו את איסוף המידע עליהם
עם זאת, אדגיש כי הסיכון הנלקח במקרים כאלו גבוה, כיוון שמבצעים עבירת
.פשיטת רגל פלילית שדינה מאסר בפועל

אסיפות נושים ראשונה ושנייה

בעבר, כחודש וחצי או חודשיים לאחר קבלת צו הכינוס, נערכה אסיפת נושים
ראשונה. כיום אסיפה ראשונה מתקיימת לאחר שנה. הכונס הרשמי מודיע לחייב
.ולנושים על המועד והמיקום. בדרך כלל תתקיים האסיפה במשרדי הכונס הרשמי
נושה יהיה רשאי להשתתף באסיפה זו אך ורק אם הגיש תביעת חוב עד יממה
לפני האסיפה, אבל בפועל גם נושה שמגיש תביעת חוב במעמד האסיפה עצמה
.מאשרים לו להשתתף בה
על מנת לקיים את אסיפת הנושים יש צורך במניין של לפחות שלושה נושים, או כל
הנושים אם יש לחייב רק שני נושים. בדרך כלל נושים נוטים לא להגיע לאסיפה זו
מחשש שלא תתקיים מחוסר מניין. לחילופין, מתגבשים שלושה נושים ומאפשרים
.לנציג אחד לייצג את כולם ואז יוצרים מניין חוקי
.האסיפה היא אחד הרגעים המביכים ביותר לחייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל
במעמד זה הוא נמצא בחדר אחד קטן מול כל נושיו, חוקר הכונס הרשמי מציג
לנושיו את מסקנות החקירה שלו, ולנושים יש את הזכות לחקור את החייב במעמד
האסיפה. במידה ולא יהיה מניין חוקי, תידחה האסיפה למועד נוסף, כשבאסיפת
.הנושים השנייה תתקבל החלטה בכל מניין

החלטת אסיפת הנושים

מטרת אסיפת הנושים היא להחליט איך להמשיך את הליכי פשיטת הרגל. האם
.'לקבל הצעת הסדר, האם להכריז על החייב כפושט רגל, האם למנות נאמן וכד
ההחלטה צריכה להתקבל ברוב מניין ושלושת רבעי ערך. כלומר 51% מהנושים
.והמחזיקים 75% מהחוב, וכמובן חוות דעת החוקר בנושא
.בשלב זה, אם לא מתנגדים להכרזת החייב כפושט רגל בדרך כלל הוא יוכרז כך
כמובן שנושה חכם יתנגד בהתחלה לכך שהחייב יוכרז כפושט רגל וינסה להוציא
ממנו הצעת הסדר הולמת. עם זאת, עליו לנמק היטב את התנגדותו. לא מן
."הנמנע שלא תתקבל החלטה כלל מפאת "חוסר בנתונים
במצב זה תידחה האסיפה למועד לא ידוע. התיק מתגלגל, ואם החייב או הנושים
,לא עם אצבע על הדופק יישאר התיק במצב ביניים זה למשך תקופה ארוכה
,לפעמים כמה שנים. ידוע לי על חייבים שהוצא נגדם צו כינוס בשנות השמונים
.התקיימה אסיפה בעניינם ועד היום מצבם ללא שינוי
לחייב יש את הזכות לטעון לגבי אימות תביעת חוב. אותו נושה יצביע באסיפה, אך
,מחובתו של יו"ר האסיפה לציין כי יש התנגדות לכך ואם תאומת ההתנגדות
תיפסל הצבעתו. מחובתו של החייב להקפיד כי יו"ר האסיפה רשם את טענותיו
.לגבי תביעת החוב

פרוטוקול אסיפת הנושים

חשוב מאוד לדרוש בסיום האסיפה את פרוטוקול אסיפת הנושים מודפס. ברוב
הפעמים, לא כל מה שנאמר מוקלד נכון, אם בכלל. הבעיה נובעת מכך שמנהל
.האסיפה גם רושם את הפרוטוקול, כך שאין באפשרותו להיות מספיק מרוכז
מלבד זאת, פרוטוקול האסיפה מספיק לביהמ"ש כראיה ללא צורך בהוכחה נוספת
לאמיתות הדברים שנרשמו בו. כך, אם טענת משהו שלא נרשם בפרוטוקול, כאילו
.לא אמרת אותו, וכבר היו דברים מעולם

חובות מובטחים

נושה מובטח הוא מי שבידו שעבוד על נכס של החייב או עיכבון על נכסי החייב או
על חלק מהם, בחזקת ערובה לחוב המגיע לו מהחייב. בעלי זכות זו יקבלו את
.כספם לפני כל בעלי החוב האחרים
על מנת להבהיר מצב בו למספר גורמים יש שעבוד על אותו נכס, גם כאן ישנו
:סדר קדימויות
.שעבוד ראשון - מס רכוש ומס רכישה
.שעבוד שני - בעל עיכבון. מי שאוחז פיזית בנכס של החייב כביטחון לחוב שלו
.שעבוד ספציפי - שעבוד רשום על נכס מסוים, כמו משכנתא
.אם הביטחון לא יכסה את כל החוב, שאר החוב יהיה חוב רגיל

חובות בדין קדימה

ישנם מספר חובות המוגדרים כחובות בדין קדימה. המשמעות: הזכאים יקבלו את
:כספם לפני הנושים הרגילים, וגם בתוכם קיימת היררכיה לפי הסדר הבא
1. שכר עבודתו של עובד של פושט רגל, בגין התקופה שלפני הגשת בקשה
לפשיטת רגל. חשוב לציין כי מדובר בסכום המוגבל לסך של 7,907 ש"ח + פיצויים
ומתעדכן כל 1 בינואר. שאר החוב מוגדר כחוב רגיל. בדרך כלל נוטים להתעלם
.ממגבלה זו ולהתייחס אל כל החוב כחוב בדין קדימה, ובכך מנטרלים הסדר
.בהגשת הצעת הסדר חשוב להתייחס לכך
2. מס הכנסה ניכויים
3. :חובות מקבילים בקדימותם
.תשלומי חובה - חובות של השנה האחרונה שלפני מתן צו הכינוס
.'מסים עירוניים וכד
.מסים - מתוך כל השנים עד ליום 31 בדצמבר שלפני מן צו הכינוס, רק שנה אחת
כלומר אם אני חייב למס הכנסה 3 שנים, אז מס הכנסה בוחר שנה אחת שתהיה
.בדין קדימה והחוב בגין שאר השנים מוגדר כחוב רגיל
.שכר דירה של שנה אחת, מכל תקופה שלפני יום מתן צו הכינוס
.תשלום מזונות שנפסק ע"י ביהמ"ש ולא שולם
למרות ההגדרות לעיל, בית-המשפט רשאי, מסיבות מיוחדות, לא לתת עדיפות
לחלק מחובות אלו או כולם. נכון להיום, העדיפות הבולטת ניתנת לתשלום דמי
מזונות.

חקירה במסגרת פשיטת רגל

.לאחר מתן צו הכינוס, מתפרסם מתן צו הכינוס ומועד אסיפת הנושים הראשונה
,לאחר הפרסום מועבר התיק לממונה על החקירות שבוחן את מורכבות התיק
מקטלג את החייב כנחקר לפי דרגות: א,ב,ג, מעיר הערות, מדגיש נקודות הראויות
לחקירה ומעביר את התיק לראש הצוות, שמעיר הערות משלו וממנה חוקר לכל
תיק.

קבלת המידע מהרשויות

עם מתן צו הכינוס ופתיחת תיק החקירות בכונס הרשמי, נשלחות אוטומטית
הודעות באמצעות מכתבים לכל ההנהלות הראשיות של הבנקים, בנקים
למשכנתאות, חברות ביטוח, רשויות המס וכד'. כל דרישת מידע כזו מסתמכת על
כתב ויתור סודיות של החייב. במסגרת הודעה זו מקבל הכונס הרשמי מידע
.מאותם גורמים בנוגע לזכויות/חובות של החייב אצלו
יצוין כי נוהל זה לא בוצע כראוי בשנים שלפני התיקון בפקודת פשיטת הרגל משנת
1996 והקמת יחידת החקירות המתמחה בפשיטת רגל, ולכן אין אכיפה על
.המגבלות המוטלות על מרבית פושטי הרגל שקיבלו צו כינוס לפני שנת 1996
הרשויות והארגונים השונים לא מעודכנים בכך שהם פושטי רגל, ולכן יש להם
,חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, צ'קים וביטוחים בלי שאף אחד יגביל אותם. כמו כן
לא תמיד המוסדות שפונים אליהם מגיבים לדרישה, ומשום שישנה כמות כל כך
.גדולה של מכתבים שיוצאים, קשה מאוד לבצע מעקב מושלם אחריהם
עם זאת, מצב זה נמשך עד למועד בו מתעורר אחד הנושים, דורש לדעת מה
מצב החייב והגורם המטפל בתיק בכונס הרשמי לוקח בקשה זו ברצינות. הוא
מוציא תפוצת מכתבים נוספת על מנת להתעדכן ובכך מגביל את החייב, כפי
שהיה צריך להיות מוגבל עפ"י הפקודה. אך פעולות אלה פעמים רבות לא
מתבצעות, הן משום שבדרך כלל נושים שוכחים חייב שהוא פושט רגל, והן משום
שלא תמיד הגורם המטפל בתיק בכונס הרשמי מספיק פנוי על מנת לבצע את
.הפעולות הנדרשות עקב העומס הרב המוטל עליו

איסוף המידע והטלת עיקולים

תגובות למכתבי בקשת המידע מתקבלות במשרדי הכונס הרשמי בדרך כלל תוך
חודש מיום שיצאו. מיד כשמתקבל מידע על חשבונות בנק, חשבונות ביטוח, נכסים
או כספים המוחזקים אצל מקורות שונים, יוצא מכתב מהכונס הרשמי בו הוא מטיל
עיקול על הנכסים, עיקול על הכספים, ודורש תדפיסי חשבון, תדפיסי פעולות
.'בכרטיס האשראי וכד
,יודגש כי הכונס הרשמי בדרך כלל רק מטיל עיקול על הנכסים ולא מממש אותם
משום שלא ידוע גורלו של החייב. לא ידוע אם החייב יישאר בהליך פשיטת רגל או
.יעוף ממנו, בדרך כלל בחזרה להוצאה לפועל
למרות המידע הרב החשוף, מרבית המידע מגיע דווקא מצד החייב עצמו בטופס
שמילא בזמן הבקשה. טופס זה הוא דין וחשבון על חובות ונכסים - הרנטגן של
החייב - בו הוא חייב לדווח על כל נכסיו. מידע זה לא קיים אצל הכונס הרשמי
.במצב של בקשת נושה להכריז על החייב פושט רגל
מידע נוסף מגיע לחוקרים באמצעות נושים של החייב. נושה מתקשר לחוקר ומוסר
לו נתונים הידועים לו. לדוגמה, אם ראה אותך נוהג ברכב כלשהו ימסור את מספר
הרכב, או אם זה נושה שמכיר אותך הרבה זמן וידוע לו על נכס שהיה שלך
.והעברת לבני משפחתך, ימסור לו פרטים אלו, ובכלל כל מידע שיכול להזיק לך
המקרה הנפוץ הוא בני זוג גרושים המוסרים מידע כוזב לחיסול חשבונות בין בני
.הזוג פושטי הרגל, ואם המידע מתקבל בלי להיבדק הוא בהחלט מזיק לחייב

חקירה במשרדי הכונס הרשמי

כחודש וחצי לאחר מתן צו הכינוס, תגיע לביתך הזמנה לחקירה במשרדי הכונס
הרשמי בה תידרש גם לעדכן ולהשלים מסמכים הדרושים לצורך החקירה. רצוי
.להגיע לחקירה באוטובוס ולשמור את הקבלה
,החקירה תבוצע בצורת תשאול. החוקר יוודא כי הפרטים המצויים בידו אכן נכונים
ינסה לשאול אותך שאלות בנוגע לנתונים הקיימים אצלו על מנת לבדוק אם אתה
אמין ודובר אמת, ישאל אותך אם אתה נוהג ברכב וכד'. שים לב: אם אתה נוהג
ברכב שרשום על שמך ודיווחת על כך לכונס הרשמי, ברכב של עבודה או של
חבר, רצוי לציין זאת אין בכך שום פגם. חשוב מאוד לא לשקר. עדיף להודות בכך
.שעשית משהו לא תקין מאשר לשקר. רוב הפעמים השקר יוצא לאור
ייתכן מצב בו החוקר יזמן לחקירה גם קרובי משפחה ונושים שונים על מנת לאסוף
מידע נוסף, אך לאחרונה, בגלל העומס הרב, מתבססים בחקירות על מידע
.שנאסף יותר מאשר על תשאול גורמים נוספים מלבד החייב

חקירת השטח

בתקופה שבין קבלת צו הכינוס לאסיפת הנושים ייתכן כי נציגי הכונס הרשמי יעשו
לך ביקורי בית, על מנת לעמוד על אורח החיים שלך. אינך חייב להכניסם לביתך
.כיוון שבדרך כלל הם באים בלי צו מביהמ"ש אלא מסתמכים על שיתוף הפעולה
כמו כן, כשיש בני זוג שגרים יחד ורק אחד מהם במסלול פשיטת רגל, יכול בן הזוג
.השני לסרב להכניסם לבית. עם זאת, הדבר יקומם ויעורר אנטגוניזם לא רצוי
אם אין לך מה להסתיר אין שום סיבה שלא להכניסם לביתך. להיפך, כשיראו את
רמת החיים הנמוכה בה אתה חי יבינו עד כמה מצבך קשה. בביקורם הם עושים
רישום של תכולת הדירה, בוחנים את רמת החיים שלך ובעיקר מפגינים נוכחות על
מנת שתזכור כי אתה נתון בחקירה. למרות הפגנת הנוכחות שלהם, בדרך כלל
אין השלכות לביקור הבית, לא מעקלים את הרכוש ולא מבצעים אף פעולה דומה
לכך. במקרים קיצוניים, כאשר חייב טוען שאינו עובד או שיש מידע כי הוא עובד
בעבודה נוספת שאינו מדווח עליה, יבוצע מעקב אחר החייב על מנת לוודא את
המידע.

סיכום החקירה

,פעילות שוטפת של קבלת מידע ועדכונו תבוצע במהלך כל הליך פשיטת הרגל
עד שבסופו של דבר יכין החוקר תסקיר לביהמ"ש ובו חוות דעתו לגבי תום הלב
של החייב בכל הנוגע להגעתו למצב בו הוא נמצא. לתסקיר זה חשיבות רבה
בהמשך, והוא מאוד קריטי לגבי האופן בו יתקבלו ההחלטות בעתיד ומשפיע על
.סיום ההליך

איך מנהלים הסדר נושים

בטרם תוגש בקשה לפשיטת רגל או להסדר, על החייב לרכז לעצמו את רשימת
הנושים כולם, כולל כתובות עורכי הדין המייצגים אותם. השלב הראשון הוא "לבדוק
את הדופק אצל הנושים". לאחר שהחייב אירגן לעצמו רשימה כזו, עליו או על בא
ליצור קשר טלפוני עם בא-כוח הנושה, להבהיר לו כי פניו לפשיטת רגל ובטרם
כוחו
,ייכנס להליך זה הוא מציע לנושה 30% מגובה החוב, סכום שלא שייך לו אישית
ושבמסגרת הליך פשיטת הרגל לא יציע הצעה דומה. בין היתר, משום שישנם
.נושים ורשויות בדין קדימה שייהנו מהכספים שיצטברו
המצב הנפוץ בשוק עורכי הדין הוא כזה שרוב הפרקליטים המתמחים בהוצאה
לפועל אינם בקיאים בהליך פשיטת הרגל ולא ימהרו להסכים להצעה כזו. עו"ד
טוב, שמבין בהליך פשיטת הרגל, יפעיל שיקול דעת ויקבל בדרך כלל הצעה כזו
כיוון שהוא מודע לכך שבמסגרת הליך פשיטת הרגל לא יראה שום סכום במשך
מספר שנים, וכשכבר יחולק לו סכום כלשהו הוא יהיה קטן. מומלץ מאוד לאחר
הפנייה הטלפונית לפנות גם במסמך המתאר את ההצעה. אל מכתב זה רצוי
לצרף טופס הסכמה/התנגדות של הנושה, משום שבמקרים לא מעטים מה
.שנאמר טלפונית כאילו לא היה
הבעייתיות היא עם עורכי דין של בנקים, שכל חייהם עושים רק גבייה בהוצל"פ, יש
להם אלפי תיקים נגד חייבים, ולא אכפת להם שהבנק נפגע משיקול הדעת שלהם
שלא להסכים להצעת ההסדר. יש להם זמן, שהרי בלאו הכי הבנק אינו מעורב
באופן ישיר בתיק. הם מעדיפים שהחייב יירקב שנים בהליך פשיטת רגל, למרות
שלא יראו מכך כסף, מאשר לחסוך כמה שנים טובות ולקבל את אותו הסכום כבר
.עכשיו
במצב זה, לאחר פנייה לאותו עו"ד, מומלץ לפנות למחלקה המשפטית באותו
הבנק על מנת להאיר את עיניה, שהרי היא הסמכות הסופית לקבלת החלטות
בנושאים אלו. לעזור לה להפעיל שיקול דעת, לבחון את התועלת מההצעה ולקוות
להסכמתה. כך גם תבין המחלקה המשפטית, כי לאותו עו"ד שבתיקים שלו יש
הרבה פניות למחלקה המשפטית, קיימת בעיה בקבלת החלטות נכונות, ובעתיד
.הדבר ישפיע על מספר התיקים המועברים אליו

הסדר נושים לפי סעיף 19א

ובכן, לפני שחייב ממהר להגיש בקשה לפשיטת רגל, עליו לבדוק אפשרות להסדיר
את חובותיו עם הנושים בהסדר שיכיל לפחות 30% מהיקף חובותיו הלא
מובטחים. לצורך כך חוקקו את סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל, המאפשר
לחייב להציע הצעת הסדר. סכום החוב בגינו רשאי חייב להגיש בקשה לאשר
הצעת פשרה או הסדר יהיה לא פחות מ - 32,979 ש"ח (סכום נכון לינואר 2011
.(ומשתנה מעת לעת
יש למלא דו"ח נכסים והתחייבויות, להגיש את הבקשה לבית-המשפט, להתרוצץ
במו"מ בין הנושים להשגת רוב נדרש ולקוות לטוב. היתרון בהסדר שכזה הוא
,בעיקר בעובדה שהחייב נמנע מכל התלאות הכרוכות בהליך פשיטת הרגל עצמו
חוסך מעצמו את החקירות ואת הסדר הנושים ובעיקר מסדיר את ענייניו בטווח זמן
קצר בהרבה מאשר בהליך שלם של פשיטת רגל. מלבד זאת, במידה וההסדר
כושל, תמיד יכול החייב להגיש בקשה מסודרת לפשיטת רגל. חשוב לזכור כי
.התנגדות מצד הנושים תהווה מכשול באישור הצעת ההסדר
תנאי להעברת ההסדר הוא שחובות מובטחים ובדין-קדימה יקבלו 100%, וכמו כן
להשיג רוב של 51% מהנושים ורוב של 75% מהחוב. כמובן שהחייב צריך להציג
מהם המקורות הכספיים להצעת ההסדר ולתת בטחונות בהתאם, משום שעד
.קבלת החלטה בהצעת ההסדר שלו מעוכבים ההליכים המשפטיים נגדו

הסדר לאחר צו כינוס

ניתן צו כינוס, והחייב או אדם אחר במקומו או במקום עזבונו רוצה להציע פשרה
לפירעון חובותיו או הסדר לעסקיו. החייב יגיש לכונס הרשמי תוך מועד שקבע
הכונס הצעה בכתב, המכילה את תוכן הפשרה או ההסדר ופרטי הערובות שהוא
.מציע
חייב שהצעתו לא התקבלה בשלב המוקדם של הליך פשיטת הרגל, או שלא הגיש
.הצעת הסדר כלל, רשאי להגיש בקשה להסדר לאחר שקיבל צו כינוס נכסים
בהצעתו זו, יתייחס החייב לחובות שהוגשו כתביעות חוב במסגרת הליך פשיטת
הרגל עצמו. בשלב זה קל יותר לקבל הסכמה להצעת הסדר כיוון שהנושים בדרך
כלל מתוודעים לכך שלא יזכו לקבל כספים בעתיד הקרוב וזו ברירת מחדל טובה
.בשבילם
אם הנושים מתנגדים להצעת ההסדר, רצוי להשתדל לשפר מעט את ההצעה.
'אם בכל זאת הם ממשיכים להתנגד, רצוי להסיר את ההצעה, לדווח שצד ג
.המהווה את מקור ההצעה מסיר את הצעתו ולהמשיך להכרזה על פשיטת רגל
.זה ייקח יותר זמן, אבל אותם נושים שהתנגדו להסדר יקבלו הרבה פחות כסף

מהו הפטר חלוט

הפטר הוא משאלתו הראשונה של כל חייב בהליכי פשיטת רגל, עד שהוא מקבל
אותו ומבין שעבר רק חצי מהדרך וישנן עוד בעיות איתן צריך להתמודד. זהו מצב
בו הוא פטור מכל חובותיו ופותח דף חדש בחיים. בקשה להפטר יכול החייב להגיש
מיד עם הכרזתו כפושט רגל, ובתנאי שחלפו שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס.
הסיבה העיקרית בגינה לא יאשרו מתן הפטר היא עילת ניצול הליכי פשיטת רגל
לרעה וחוסר תום לב. מהו חוסר תום לב? אין לכך הגדרה חד משמעית, וזו פרצה
.של כונס הנכסים לעכב מתן הפטרים לחייבים

מהו הפטר מותנה

חייב שהוכרז פושט רגל ויש לו הצעת הסדר להציע לנושיו, יכול להציע את ההצעה
בכפוף לקבלת הפטר. למשל, אם הצעתו היא תשלומים תקופתיים, יוכל לבקש
הפטר שיהיה תלוי בעמידתו בתשלומים ובתום העמידה בתשלומים יקבל הפטר
.חלוט

מהו הפטר חלקי

זהו מצב לא כל כך נפוץ, כנראה מתוך חוסר היכרות עם קיומו. ייתכן מצב בו יטענו
כי החייב נהג בחוסר תום לב רק ביחס לחלק מחובותיו. פיתרון אפשרי הוא זה
שניתן בתקדים ע"י השופטת מיכאלה שידלובסקי-אור בתיק פש"ר 176/97 בבית-
המשפט המחוזי בירושלים. לפי פסק דין זה, פיתרון אפשרי הוא אי-מתן הפטר
.לחובות מוגדרים ומתן הפטר לשאר החובות

לאחר קבלת ההפטר

ההפטר הוא סוף הליך פשיטת הרגל אך לא סוף עניין החובות. בפועל, מתחילה
מלחמה חדשה. שום דבר לא קורה אוטומטית ואף גורם לא דואג לעדכן את
הרשויות ושאר הגורמים כי החייב הופטר מחובותיו. תיקי ההוצאה לפועל לא
נסגרים אוטומטית. למעשה, גם אם הם רואים את צו ההפטר, הפקידים לא תמיד
מבינים את המשמעות שלו. רשמים בהוצאה לפועל, שמקבלים על כך הודעה,
נותנים החלטה לתגובת הזוכה בתיק בלי קשר. פקידים בביטוח לאומי ממשיכים
להטיל עיקולים, לעכב כספים ולשלוח התראות.
כך ניסיונות סגירת החובות נמשכים לעיתים יותר משנה. עיכוב יציאה מהארץ
שהוטל במסגרת תיק הוצל"פ עדיין קיים במשטרת הגבולות וצריך בקשה מיוחדת
להסירו. נושה שפתח תיק הוצאה לפועל לאחר מתן צו כינוס, ממשיך להפעילו
כאילו זה חוב שאינו חייב למלא אחר הוראת ההפטר. עיקולים מטעם ההוצאה
לפועל והכונס הרשמי בכספים של החייב בקופת גמל, ביטוחים, קרנות וכו' אינם
.מוסרים אוטומטית והחייב אינו יכול לשחרר הכספים

גורל כספים שבקופת הכונס הרשמי

אם מתבטלים הליכי פשיטת הרגל נגד החייב (מסיבות שיתוארו בהמשך), יוחזר
הכסף להוצאה לפועל ויחולק בין התיקים השונים. זאת, למרות שישנם תיקים
מסוימים בהם אף אחד בכונס הרשמי לא טרח להעביר את הכספים להוצל"פ.
כספים אלו מצויים בקופת הכונס הרשמי למרות שהחייב כבר לא בטיפולו. אם
החייב ממשיך בהליכי פשיטת הרגל, ישמש הכסף לצורך חלוקה לכלל הנושים
בזמן המתאים, כמובן לאחר תזכורת מצד אחד הנושים כי ישנם כספים שהוא צריך
.לקבל וצריכים להימסר לכלל הנושים עפ"י סדר הקדימויות

חובות חייב שנפטר

נושה יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל נגד עיזבון של חייב שנפטר. עזבונו של
החייב ינוהל לפי דיני פשיטת הרגל. לתשומת לב החייבים המהרהרים
בהתאבדות, מעשה כזה לא יפתור את בעייתכם. נהפוך הוא, תגרמו נזק חמור
ליורשיכם בכך שיצטרכו לשאת בחובות שלכם. ניהול העיזבון נעשה באמצעות צו
.ניהול מיוחד, שניתן בבית-המשפט לבקשת היורשים או הנושים

עבירות עיקריותבפשיטת רגל

אחד החסרונות הבולטים לחייב (וגם קצת לנושה) במסגרת הליך פשיטת הרגל
:הוא חשיפתו לעבירות שונות שהעונש על רובן הוא מאסר
1. מי שמתחזה לנושה של החייב לצורך קבלת מידע על חקירות ואסיפות, דינו
.חודש מאסר אחד
2. מי שמתחזה לנושה פיקטיבי לצורך הגשת בקשה נגד החייב או תביעת חוב
.כוזבת, דינו מאסר שנה
3. אי-ניהול פנקסי חשבון כיאות, השקעות מסוכנות או הימורים, או מי שלא מציית
.להסדר או פשרה שאושרו - יואשם בעבירה
4. השגת אשראי במרמה או מי שעשה עסקים מבלי להודיע שהוא בהליך פשיטת
.רגל, או מי שנדרש למסור מידע הכונס הרשמי ולא מסר, דינו שנה מאסר
5. מרמה לאחר צו כינוס או בריחה עם נכסים לחו"ל, או חייב שנמנע מלמסור
.לכונס הרשמי כספים או נכסים, דינו שלוש שנות מאסר
.6. חייב שהפר הגבלה שהוטלה עליו כפושט רגל, דינו מאסר שנה עד שלוש שנים
7. נאמן שסרב לשלם הוצאות בתיק בו הוא מטפל יואשם בעבירה
8. אם לאחר מתן צו כינוס או לאחר הכרזת פשיטת רגל עשה חייב אחד מאלה: אי
,גילוי נכסים, אי מסירת נכסים, אי מסירת מסמכים, העלמת נכסים או חובות
,הברחת נכסים, השמטה, אי הודעה על תביעת כזב, מניעת הצגת מסמכים
העלמת מסמכים ופגיעה בהם, מרמה במסמכים, הפסדים מדומים, אשראי במצג
שווא, אשראי בטענת שווא, שעבוד במרמה, הסכם במרמה - דינו ארבע שנות
,מאסר
במצבים אלו ההגנה היחידה שיכולה להיות לחייב היא "אי כוונה" לרמות או
.להעלים

.התיישנות על עבירות אלו חלה שלוש שנים לאחר שנעברה
.העובר עבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש, דינו מאסר שישה חודשים


הצפיה במידע שבאתר אינה כרוכה בתשלום. האתר מנוהל ע"י
חזני אילן ושות', משרד עו"ד
טלפון 5252441-03
hovot@outlook.co.il אימייל
טיפול ע"י צוות מקצועי הכולל את עו"ד אילן חזני, כלכלן שהיה חוקר כלכלי בכיר לשעבר באגף כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים
משרדנו מציע פתרונות ליחידים וחברות שנקלעו להסתבכות כלכלית
תחומי עיסוק בין היתר: הסדרי נושים, כינוס נכסים, הבראת חברות, פרוק חברות, הוצאה לפועל, פשיטת רגל
:מתנה לחג העצמאות
בנק לאומי למשכנתאות ישחרר
אלפי ערבים מחבותם
מתוך מעריב
ביהמ"ש העליון קבע כי זוגתו של
חייב בהוצאה לפועל היא דיירת מוגנת
בדירת מגורים הנמכרת על ידי כונס
מספרי טלפון ישירים למוקד הארצי
של ההוצאה לפועל שלאחרונה נקראת
רשות האכיפה והגבייה
*35592
073/2055000
טלפון נפרד למסלול המקוצר
02/6596777
פקס נפרד למסלול המקוצר
02/6596788
המחוז המוביל בכמות צווי הכינוס בשנה
האחרונה הוא מחוז ת"א בו ניתנו 1827
צווי כינוס נכסים שהם כ- 46.5% מכלל
צווי הכינוס בפריסה ארצית, אחריו
מחוז חיפה עם כ- 1239 צווי כינוס
מחוז ב"ש עם כ- 614 צווי כינוס
ומחוז ירושלים עם כ- 249 צווי כינוס
קובץ ובו רשימת חברות בפירוק מעודכן ליום 07/10/2010
כפי שנמסר ע"י משרד המשפטים ובאחריותו
קובץ ובו רשימת פושטי רגל מעודכן ליום 07/10/2010
כפי שנמסר ע"י משרד המשפטים ובאחריותו
חוב אבוד אינו מהווה מחילה שעל החוב
הקישו כאן להורדת העתק מההחלטה
בקרו בפורטל המשפט הישראלי
www.Dinim.info
בית המשפט המחוזי בחיפה קבע
שלא ניתן לפנות מדירה בגלל חוב משכנתא
מבלי לתת דיור חלופי
השופט דוד רוזן מהמחוזי בחיפה קבע
- יש להמציא לחייבים הן את דוחות החניה
והן את אישור המסירה המקורי
השופט אבי זמיר מהמחוזי בת"א קבע
.ניתן לתת הפטר למרות שלא נבדקו הת.ח
ויש להתחשב בזמן ובנסיבות קשות
השופטת אלשיך מהמחוזי בת"א קבעה
ניתן לבטל הפטר גם אחרי מספר שנים
וזאת כשמתקיימות נסיבות מיוחדות
השופטת בן עמי מהמחוזי בירושלים קבעה
מהם רכיבי העדפת מרמה בפירוק
השופטת פלפל מהמחוזי בת"א קבעה
עיקול המוטל על נכס לצורך הבטחת חוב
צריך להיות ביחס סביר לגובה החוב


 
חובות
 חובות 
מאת: אילן חזני
המדריך המעשי השלם להתמודדות עם חובות כספיים, משבר עיסקי, הוצאה לפועל, פשיטת רגל, פרוק חברה.
הידעת שלכל בעיה של חובות כספיים יש פיתרון?
בספר זה תמצא מידע בעזרתו תוכל להבין את הבעיה ואת דרכי פתרונה, איך להימנע, איך להתמודד, איך להיחלץ ממצבים שונים של חובות כספיים ואיך לחזור למסלול חיים נורמטיבי.

גלובס

 

03-5252441 : בטלפון
hovot@outlook.co.il : או באימייל
על המשתמש באתר זה ובמידע המוצג בו לבדוק את התכנים המופיעים ולקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה כלכלית, משפטית או אחרת המסתמכת עליהם. המערכת איננה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמשים באתר

!כל הזכויות שמורות ©